PZPR

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

To Stalin lasy w pochód śle,
Rzekom w pustynie płynąć każe.
(Krzysztof Gruszczyński, Stalin, inżynier naszych marzeń)

STALIN! Jak powiedzieć najprościej?
(…)
Że w śniegach sadzi jabłonie i grusze,
Rzeki zawraca ku piaskom pustyni.
(Juliusz Wirski, Stalin)

              

Mądrość Stalina,
rzeka szeroka,
w ciężkich turbinach
przetacza wody,
płynąc wysiewa
pszenicę w tundrach,
zalesia stepy,
stawia ogrody.
(…)
ty wiejesz zdrowiem
wiatrem urody;
przebijasz góry
rzeko podskórna,
łączysz narody.
(Adam Ważyk, Rzeka)

                  

Każda godzina pracy to złotówki, każda godzina bez pracy to strata
Polska to nasz wspólny dom
Bądz czujny wobec wroga narodu
Młodzierz-naprzód do walki o szczęśliwą socjalistyczną wieś Polską
Każdy pijak robi nijak.

 

         

         

           

      

                       

 

              

 

 

Słuchaj słuchaj bibisyna aż mu spuchnie łepetyna  (BBC)

Ambitny program partii pomostem w XXI wiek
Pozdrawiamy bratnie narodu krajów socjalistycznych
Koniu polski bierz przykład z konia radzieckiego
Wielki zasiew, bujne plony, radość narodu
Niech żyje toważysz Wiesław
Literaci do pióra, studenci do nauki !
Partia - nasza matka
Uprzątnij dom, daj hutom złom
Głodne kurczaki nasze, bo Regan zabrał nam pasze
Odra - Nysa - granicą pokoju
W odpowiedzi na atomy, budujemy nasze domy
Partia z narodem walczy o lepsze jutro
Imperialistyczny wróg - kusi Cie Coca Cola
Nasza odpowiedź spekulantom to terminowa dostawa ziemniaków
PZPR przewodnia siła narodu
Nauka w służbie ludu
Nie wyrabiając normy opóźniasz nasz marsz do socjalizmu
Socjalizm to władza rad i elektryfikacja całego kraju
Przyszłość polski zależy od nas
Jedność pracy jednością narodu
Niech żyją bratnie narody ZSRR i Polska
Niech żyje i zwycięża socjalizm
Naprzód do walki o wysokie urodzaje
Niech żarówka nie zastępuje nam słońca
Dobro człowieka - nadrzędnym celem działania partii
Pod sztandarem PZPR do zwycięstwa socjalizmu
1 Maja dniem radości
Sejm PRL - władza ludu dla ludu
Bijcie się o przedterminową realizację
Idowością, wiedzą, działaniem
W Polsce prowokacja polityczna nie przejdzie
Plan 6-letni w ciądu 2,5 roku
Byt określa świadomość
Aby Polska rosła w siłę a ludzie żyli dostatniej
Baruś `88 - ścieżka zdrowia
Dalej młodzierzy budować socjalistyczną wieś polską
Jedność narodu - V zjazd PZPR
Więcej umieć, lepiej pracować - dla socjalistycznej Polski
Żołnierz polski współtwórcą i obrońcą Polski
Współzawodnictwo pracy wychowuje nowego człowieka
Górniczy fedrunek rękojmią narodu
Praca, Nauka, spokój
Lenin żył ! Lenin żyje! Lenin będzie żyć !
Oczyścić partię z syjonistów
Skracajmy drogę od pomysłu do produkcji
PRL - niezawodnym ogniwem Układu Warszawskiego
Nasze młodzierzowe zawołanie - zrobić więcej niż nakazuje obowiązek
ZSRR - obrońca pokoju, przjaciel dzieci
Plon, niesiemy plon w nasz ojczysty dom
W podróży? Tylko kanapki z masłem roślinnym
Słuchaj słuchaj bibisyna aż mu spuchnie łepetyna
Nie damy fabryk i kopalń kapitalistom
Dbaj o zdrowie, tęp muchy
Bumelant to dezerter z frontu walki o pokój i silną Polskę

 

Boleslaw Bierut
W szkole, z ramy portretu, oczy łagodne i czyste
patrzą na młodość twoją. Oddać jej nie chcą zniszczeniu.
Wieków dawnych nie żałuj, lepszych masz dziś gospodarzy!
Twoja to Polska wyrasta w dźwięcznym przyśpiewie kilofów.
(…)
(Antoni Słonimski, Portret Prezydenta)

Stalin

Serce twoje bić nie przestało
Bije ono we mnie co dzień
Pod partyjną legitymacją.
(Włodzimierz Boruński, Serce twoje bić nie przestało)
_____________________

Drogę wskazał nam Stalin – chwała mu wiekopomna!
Świat budujemy od podstaw, od podwalin.
(Jan Brzechwa, Nowa Huta)

 

Partia

Oto Partia – ludzkości wzrok.
Oto Partia – siła ludów i sumienie.
(Wisława Szymborska, Ten dzień)
___________________

A gdy się w Partię zejdziemy w walce
– to padnij wrogu, leż i pamiętaj!
Partia to ręka milionopalca,
w jedną miażdżącą pięść zaciśnięta.
(Włodzimierz Majakowski, Włodzimierz Iljicz Lenin)

_________________

Partia niby pęd wichru w dzieje się wrzyna –
Partia Stalina,
Partia naszej epoki rozum i sumienie –
Moje natchnienie.
(Jan Maria Gisges, Lament nad trumną)
_________________

Nowa Huta

Z asfaltu i woli wytrwałej będzie szerokość ulic.
Z cegieł i dumnej odwagi będzie wysokość budynków.
Z żelaza i świadomości powstaną przęsła mostów.
Z nadziei będzie drzew zieleń.
Z radości - świeża biel tynku.
Miasto socjalistyczne - miasto dobrego losu.
Bez przedmieść i bez zaułków.
W przyjaźni z każdym człowiekiem.
Najmłodsze z miast, które mamy.
Najstarsze z miast, które będą.
Najmłodsze na jutro bliskie.
Najstarsze na jutro dalekie.
(Wisława Szymborska, na powitanie budowy socjalistycznego miasta)
__________________

Kułak

Z nadzianego złotem mieszka wyjrzał kułak.
Własność jak spasiony prosiak w ziemi ryje.
„Nasze? Wspólne? Gdym ja posiał? Nie! Niczyje!”
(Mieczysław Jastrun, Własność)

___________________